top of page

PRESENTER BLOG

Presentatie ervaringen

  • Rudolph Huizinga

Effectief presenteren

Waarom presenteren?

Waarom ga jij presenteren voor publiek? Je kunt je ook afvragen waarom zit jij nog in een zaal naar een presentatie te luisteren? We weten: het gaat allang niet meer om het zenden van informatie. Informatie is in ruime mate beschikbaar en hoe vaak worden er echte ‘nieuwtjes’ vanaf het podium onthuld?


Mijn antwoord op de vraag over het doel van het houden van een presentatie is: mensen gemotiveerd tot actie aanzetten in de richting die ik vooraf heb bedacht. Gelukkig laten de meeste mensen zicht niet zomaar een richting opsturen. Daar is het een en ander voor nodig.


Presenteren is een dienend vak. Wat ik onder presenteren versta is: de geregisseerde mix van inspireren, informeren en instrueren vanuit wezenlijke belangstelling voor jouw toehoorders en voor wat hen beweegt. Vertrekpunt is connectie en beschikbaar zijn voor de ander. De staat van dat ‘beschikbaar zijn’ mag en zal voor ieder mens wat verschillen. Zolang je voorrang blijft geven aan verbinding boven inhoud zul je mensen kunnen inspireren.


Natuurlijk moet het ook ergens over gaan zul je denken. En dat is ook zo. De vraag is, is jouw presentatie-inhoud in alle opzichten relevant voor dat moment voor jouw publiek? Met andere woorden: heb jij de inhoud dusdanig vormgegeven opdat mensen aan het eind van jouw betoog gemotiveerd tot actie overgaan in de door jou bedachte richting?


In mijn coaching investeer je in verdieping van jouw professionele presentatievaardigheden.

Waarom kiezen voor coaching? Jij bent expert in jouw onderwerp. Jij hebt ervaring in het delen van jouw expertise. Waarom zou je kiezen voor coaching?
Op die vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk:


  • Omdat je iets te vertellen hebt, maar niet het idee hebt dat er echt naar je wordt geluisterd. Je wilt dat je verhaal goed overkomt en dat het impact heeft.

  • Je wilt met net zo’n gemak spreken voor een groep als met een bekende.

  • Omdat je wel kunt presenteren als je je kunt voorbereiden maar spontaan improviseren als het je wordt gevraagd ervaar je als lastig.

  • Of andersom, omdat je vergaderingen spontaan en interactief kunt leiden maar je voorbereide presentaties zijn saai en formeel.

  • Omdat je een ervaren spreker bent maar voelt dat je voor publiek in een rol stapt.

  • Je wilt authentiek en verbindend zijn in je communicatie. Je wilt natuurlijker spreken en het plezier ervaren zo met mensen te kunnen zijn.

  • Omdat je ook aanwezig wilt blijven als je-het-even-niet-meer-weet. Je wilt met stilte en echte aandacht met je publiek zijn als je presenteert/spreekt.

  • Omdat je groepen/teams wilt creëren waar mensen het gevoel ervaren dat ze er echt bij horen, dat ze gezien en gehoord worden voor wie ze zijn.

41 views

Recent Posts

See All
bottom of page